Ảnh đại diện Thanh (ZD0299)
Trần Thị *** Thanh
01/06/1995
0368005***
huethanhtra***@gmail.com
Nữ
Thủ Thừa, Long An
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết