Ảnh đại diện Quỳnh (ZD1205)
Nguyễn Thị Quỳnh
28/06/1997
0968638***
Hà Nội, (có thể thay đổi nơi làm việc)
nguyenquynh28***@gmail.com
Nữ
Bằng B, phường Hoàng Liệt
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

2
Đại học
Độc thân
Nhân viên
Hà Nội, (có thể thay đổi nơi làm việc)
9 triệu
Luật Kinh tế
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết