Ảnh đại diện Huyền (ZD1596)
Đoàn Thị *** Huyền
11/08/1993
0906547***
Tp Hồ Chí Minh
ngochuyen11***@gmail.com
Nữ
*** Quốc lộ 1A , Thủ Đức
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

5
Cao đẳng
Đã có gia đình
Trưởng/Phó phòng
Tp Hồ Chí Minh
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết