Ảnh đại diện My (ZD1767)
Võ Thị *** My
02/08/1995
0339850***
Bình Định
my.vo.***@gmail.com
Nữ
Tổ ***, khu vực 5, phường Nhơn Bình, TP. Quy Nhơn, Bình Định
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

6
Đại học
Độc thân
Trưởng/Phó phòng
Bình Định
Khác
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết