Ảnh đại diện Thảo (ZD2235)
Đỗ *** Thảo
25/02/1994
0968224***
Hà Nội
phuongthaoytru***@gmail.com
Nữ
*** Vĩnh Hưng - Hoàng Mai - Hà Nội
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Chuyên viên
Hà Nội
7 triệu
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết