Ảnh đại diện Mai (ZD2236)
Nguyễn *** Mai
03/08/1994
0378950***
Tp Hồ Chí Minh
maimai9***@gmail.com
Nữ
*** Nguyễn Cửu Phú, phường Tân Tạo A
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

3
Đại học
Độc thân
Chuyên viên
Tp Hồ Chí Minh
9 triệu
Chuyên viên pháp lý
Luật Dân sự
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết