Ảnh đại diện Nhi (ZD2345)
Cao Thị *** Nhi
03/07/1996
0369667***
Tp Hồ Chí Minh, Đà Nẵng
Caothihanh***@gmail.com
Nữ
Thôn Quảng Hà, xã Chưkbo
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Độc thân
Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh, Đà Nẵng
5 triệu
Luật Dân sự
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết