Ảnh đại diện Liễu (ZD2427)
Nguyễn *** Liễu
07/07/1991
0908868***
Quảng Nam
lieunguyen0***@gmail.com
Nữ
Điện Ngọc - Điện Bàn - Quảng Nam
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

5
Cao đẳng
Đã có gia đình
Trưởng/Phó phòng
Quảng Nam
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết