Ảnh đại diện Diễm (ZD2442)
*** Diễm
07/07/1995
0899772***
Đồng Nai
minhdiem070***@gmail.com
Nữ
Ấp Phước Hòa, xã Long Phước, Long Thành, Đồng Nai
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Cao đẳng
Độc thân
Nhân viên
Đồng Nai
8 triệu
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết