Ảnh đại diện Yến (ZD2562)
*** Yến
07/07/1987
0971994***
Hà Nội
ledieuhaiyen***@gmail.com
Nữ
Số *** ngõ *** Hà Trì 1, phường Hà Cầu
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

5
Trên đại học
Đã có gia đình
Nhân viên
Hà Nội
12 triệu
Luật Kinh doanh
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết