Ảnh đại diện Anh (ZD3516)
Đặng *** Anh
10/04/1996
0347624***
Hà Nội
thaoanhdang1***@gmail.com
Nữ
phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Nhân viên
Hà Nội
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết