Ảnh đại diện Yến (ZD3937)
Trần Thị Hải Yến
25/06/1989
0976854***
Phú Thọ
tranyen***@gmail.com
Nữ
Tổ *** Khu Thông Đậu; Phường Minh Nông, Tp. Việt Trì, Phú Thọ
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

10
Đại học
Đã có gia đình
Chuyên viên
Phú Thọ
12 triệu
Khác
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết