Ảnh đại diện Trâm (ZD4845)
Lê Thị *** Trâm
26/02/1997
0985881***
Tp Hồ Chí Minh
tram26***@gmail.com
Nữ
*** Lê Văn Lương, phường Tân Phong
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Độc thân
Mới tốt nghiệp/Thực tập
Tp Hồ Chí Minh
Dịch vụ pháp lý
Luật Doanh nghiệp
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết