Ảnh đại diện Bình (ZD5739)
Nguyễn Ngọc *** Bình
Thông tin nghề nghiệp

Tp Hồ Chí Minh
Kinh nghiệm làm việc
Kỹ năng
Ngoại ngữ
Học vấn bằng cấp
Mục tiêu nghề nghiệp