Ảnh đại diện Ánh (ZD6003)
Nguyễn Thị Minh Ánh
26/06/2001
0333462***
Hà Nội
minhanh2606***@gmail.com
Nữ
Xã Tiên Dương, huyện Đông Anh, tỉnh Hà Nội
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Không yêu cầu
Độc thân
Mới tốt nghiệp/Thực tập
Hà Nội
2 triệu
Luật Dân sự
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết