Ảnh đại diện Hà (ZD6439)
Huỳnh Thị ***
25/05/1995
0363722***
Tp Hồ Chí Minh, Bình Dương
huynhthithuha.big***@gmail.com
Nữ
***, NGÔ THÌ NHẬM, DĨ AN, BÌNH DƯƠNG
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Độc thân
Trưởng/Phó phòng
Tp Hồ Chí Minh, Bình Dương
Marketing
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết