Ảnh đại diện Nhi (ZD8405)
Nguyễn *** Nhi
25/05/1997
0825832***
Đà Nẵng
nguyenhanhi***@gmail.com
Nữ
*** Cù Chính Lan, p Hòa Khê, q Thanh Khê, Đà Nẵng
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Độc thân
Nhân viên
Đà Nẵng
6 triệu
Luật Kinh tế
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết