Ảnh đại diện Huyền (ZD8439)
Bùi Thị *** Huyền
13/06/1993
0931748***
Tp Hồ Chí Minh
anhnm***@gmail.com
Nữ
*** Phan Huy Ôn, Phường 19
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

3
Đại học
Độc thân
Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh
9 triệu
Luật Doanh nghiệp
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết