Ảnh đại diện Thư (ZD8738)
*** Thư
30/06/1997
0856883***
Đà Nẵng, (có thể thay đổi nơi làm việc)
Leanhthu0***@gmail.com
Nữ
*** Hàm Nghi
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Độc thân
Mới tốt nghiệp/Thực tập
Đà Nẵng, (có thể thay đổi nơi làm việc)
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết