Ảnh đại diện Minh (ZD8890)
Nguyễn Thị *** Minh
01/08/1998
0345778***
Tp Hồ Chí Minh
darin.nm***@gmail.com
Nữ
Thiên Hà Villas - Phường ***
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Độc thân
Mới tốt nghiệp/Thực tập
Tp Hồ Chí Minh
Khác
Luật Doanh nghiệp
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết