Ảnh đại diện Thủy (ZD9187)
Lê Thị Thủy
14/05/1992
0346552***
Quảng Ninh
Lethuy140***@gmail.com
Nữ
Mong duong
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

3
Đại học
Đã có gia đình
Nhân viên/ Có kinh nghiệm
Quảng Ninh
Luật Kinh tế
Kinh nghiệm làm việc

Chưa cập nhật
Kỹ năng

- Kỹ năng giao tiếp
- Kỹ năng tin học văn phòng
- Kỹ năng làm việc độc lập
- Kỹ năng giải quyết vấn đề
- Kỹ năng làm việc nhóm
Ngoại ngữ

- Tiếng Anh (Trung cấp)
Học vấn bằng cấp

- Bang cu nhan từ 2010 - 2014 tại Viện Đại học Mở Hà Nội (ngành học: Luật Kinh tế)
Mục tiêu nghề nghiệp

Chưa cập nhật