Ảnh đại diện Huyền (ZD9193)
Dương Thúy Huyền
26/06/1994
0946026***
Hà Nội
duonghuyenkt***@gmail.com
Nữ
toà b - *** Golden Heart - KDT Kim Văn Kim Lũ - Đại Kim - Hoàng Mai
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

3
Đại học
Đã có gia đình
Nhân viên
Hà Nội
8 triệu
Khác
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết