Ảnh đại diện Lâm (ZD9539)
Võ Thị *** Lâm
01/06/1996
0349049***
Tp Hồ Chí Minh
vottla***@gmail.com
Nữ
*** Cách Mạng
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Độc thân
Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh
6 triệu
Luật Kinh tế
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết