Ảnh đại diện Hương (ZE0498)
Phạm Thị Hương
26/06/1994
0385904***
Tp Hồ Chí Minh
huongpham260***@gmail.com
Nữ
Số ***, tổ 5, ấp Suối Sâu, xã Định Thành, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh
7 triệu
Chuyên viên pháp lý
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết