Ảnh đại diện Tươi (ZE1064)
Mai Thị Tươi
25/06/1997
0971351***
Tp Hồ Chí Minh
Maithituoi2***@gmail.com
Nữ
*** Vườn Lài, An Phú Đông
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Độc thân
Mới tốt nghiệp/Thực tập
Tp Hồ Chí Minh
6 triệu
Luật Thương mại Việt Nam và Quốc tế
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết