Ảnh đại diện Loan (ZE1074)
Phạm Thị *** Loan
04/08/1994
0335429***
Tp Hồ Chí Minh
bichloan4***@gmail.com
Nữ
Số ***, Ba Tháng Hai, phường 10, quận 10
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Độc thân
Mới tốt nghiệp/Thực tập
Tp Hồ Chí Minh
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết