Ảnh đại diện Mi (ZE1127)
Hồ Thị *** Mi
01/07/1997
0842053***
Tp Hồ Chí Minh
hkie***@gmail.com
Nữ
thôn *** xã eaktur
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Độc thân
Trưởng/Phó phòng
Tp Hồ Chí Minh
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết