Ảnh đại diện Thảo (ZE2064)
Phạm Thị *** Thảo
21/11/1991
0389317***
Đà Nẵng
phamthaoq***@gmail.com
Nữ
Đà Nẵng
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Cao đẳng
Trưởng/Phó phòng
Đà Nẵng
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết