Ảnh đại diện Linh (ZE2716)
Huỳnh Thị Mỹ Linh
26/06/1999
0329932***
Đà Nẵng
linhhuynh.260***@gmail.com
Nữ
Thôn Kỳ Tân xã Tam Dân, Phú Ninh, Quảng Nam
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Độc thân
Nhân viên
Đà Nẵng
7 triệu
Khác
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết