Ảnh đại diện Giao (ZE3019)
Phạm Thị *** Giao
25/05/1996
0763442***
Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi
quynhgiaopt250***@gmail.com
Nữ
Tam quang, Núi Thành, Quảng Nam
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Nhân viên
Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi
Chuyên viên pháp lý
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết