Ảnh đại diện TRÂN (ZE3040)
ĐẶNG TRẦN *** TRÂN
24/06/1995
0348477***
Tp Hồ Chí Minh
baotran.d1***@gmail.com
Nữ
*** CÔNG HÒA QUẬN TÂN BÌNH
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Độc thân
Trưởng/Phó phòng
Tp Hồ Chí Minh
Chăm sóc khách hàng
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết