Ảnh đại diện Xuân (ZE3625)
Nguyễn Thị *** Xuân
25/05/1992
0906850***
Tp Hồ Chí Minh
xuannguyentg1***@gmail.com
Nữ
*** Huỳnh Tấn Phát, phường Bình Thuận, quận 7, Tp. Hồ Chí Minh.
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết