Ảnh đại diện Nhung (ZE3655)
Mạch *** Nhung
04/04/1997
0377894***
Tp Hồ Chí Minh
machnhung1***@gmail.com
Nữ
***, Nguyễn Ngọc Nhựt, P.Tân Quý
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Độc thân
Mới tốt nghiệp/Thực tập
Tp Hồ Chí Minh
6 triệu
Luật Dân sự
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết