Ảnh đại diện Yến (ZE3758)
Vũ Thị *** Yến
11/07/1991
0965998***
Hà Nội
innab***@gmail.com
Nữ
Ngõ *** Cầu Diễn
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Độc thân
Trưởng/Phó phòng
Hà Nội
Chăm sóc khách hàng
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết