Ảnh đại diện Diễm (ZE3839)
Trần Hà Mỹ Diễm
09/10/2000
0919373***
Tp Hồ Chí Minh
mydiem1***@gmail.com
Nữ
Phường ***, Quận 11, TP. Hồ Chí Minh
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Độc thân
Mới tốt nghiệp/Thực tập
Tp Hồ Chí Minh
5 triệu
Luật Dân sự
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết