Ảnh đại diện Tuyền (ZE3850)
Võ Thị *** Tuyền
30/05/1998
0325407***
Tp Hồ Chí Minh
vthanhtuy***@gmail.com
Nữ
*** đường 48, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Độc thân
Mới tốt nghiệp/Thực tập
Tp Hồ Chí Minh
2 triệu
Luật Quốc tế
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết