Ảnh đại diện Thư (ZE4012)
Nguyễn Trần *** Thư
Thông tin nghề nghiệp

Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh, (có thể thay đổi nơi làm việc)
6 triệu
Khác
Kinh nghiệm làm việc
Kỹ năng
Ngoại ngữ
Học vấn bằng cấp
Mục tiêu nghề nghiệp