Ảnh đại diện Mỹ (ZE4549)
Nguyễn Thị *** Mỹ
24/05/1992
0869394***
Tp Hồ Chí Minh, Bạc Liêu
thienmy240***@gmail.com
Nữ
hòa tú ***
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Độc thân
Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh, Bạc Liêu
6 triệu
Luật Kinh tế
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết