Ảnh đại diện THANH (ZE4751)
PHAN NGỌC *** THANH
04/04/1997
0909362***
Tp Hồ Chí Minh, (có thể thay đổi nơi làm việc)
mthanh4***@gmail.com
Nữ
*** Tôn Thất Thuyết, phường 3, quận 4, TP.HCM
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Độc thân
Mới tốt nghiệp/Thực tập
Tp Hồ Chí Minh, (có thể thay đổi nơi làm việc)
7 triệu
Luật Kinh tế
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết