Ảnh đại diện Vy (ZE5943)
Trần Nguyễn Ái Vy
26/06/2000
0793882***
Tp Hồ Chí Minh
trannguyenaivy2***@gmail.com
Nữ
*** Trần Xuân Soạn, Tân Hưng, Quận 7., Thành phố Hồ Chí Minh
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Độc thân
Mới tốt nghiệp/Thực tập
Tp Hồ Chí Minh
Tư vấn pháp lý
Luật Dân sự
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết