Ảnh đại diện Trúc (ZE6114)
Lư Ngọc *** Trúc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp/Thực tập
Tp Hồ Chí Minh
1,5 triệu
Luật Dân sự
Kinh nghiệm làm việc

Chưa cập nhật
Kỹ năng

- Kỹ năng soạn thảo thư tư vấn.
- Kỹ năng làm việc theo nhóm.
- Kỹ năng tìm kiếm, tra cứu văn bản quy phạm pháp luật.
- Kỹ năng sử dụng tin học văn phòng như Word, Excel,....
Ngoại ngữ

- Tiếng Anh
Học vấn bằng cấp

Chưa cập nhật
Mục tiêu nghề nghiệp

- Áp dụng kiến thức của bản thân vào công việc thực tế.
- Tìm kiếm và học hỏi kinh nghiệm từ thực tế, phục vụ cho công việc.
- Có cơ hội tiếp xúc với công việc thực tiễn, tạo điều kiện để phát triển công việc lâu dài ổn định trong tương lai.