Ảnh đại diện Báu (ZE6202)
*** Báu
25/05/1997
0866950***
ngocchau255***@gmail.com
Nữ
*** ngõ 301 đường Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Độc thân
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết