Ảnh đại diện Oanh (ZE6996)
*** Oanh
05/06/1998
0329115***
Hà Nội
Leoanh00***@gmail.com
Nữ
Ngõ *** Vĩnh Hưng ,Hoàng Mai ,Hà Nội
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Độc thân
Mới tốt nghiệp/Thực tập
Hà Nội
Dịch vụ pháp lý
Luật Kinh tế
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết