Ảnh đại diện Thanh (ZE7006)
Đinh *** Thanh
02/08/1997
0359633***
Hà Nội
hathanh020***@gmail.com
Nữ
Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Trưởng/Phó phòng
Hà Nội
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết