Ảnh đại diện Hà (ZE7089)
Nguyễn ***
13/06/1999
0868653***
Hà Nội
nguyenthuha130***@gmail.com
Nữ
Phố Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Độc thân
Nhân viên
Hà Nội
2,5 triệu
Luật Dân sự
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết