Ảnh đại diện Phương (ZE7367)
Phan Hồng *** Phương
Thông tin nghề nghiệp

Chuyên viên
Tp Hồ Chí Minh
13 triệu
Kinh nghiệm làm việc
Kỹ năng
Ngoại ngữ
Học vấn bằng cấp
Mục tiêu nghề nghiệp