Ảnh đại diện Như (ZE7566)
Nguyễn Phạm *** Như
02/06/1998
0987031***
Tp Hồ Chí Minh
nguyennguyennhu1***@gmail.com
Nữ
*** Lê Văn Linh, Phường 12, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Độc thân
Trưởng/Phó phòng
Tp Hồ Chí Minh
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết