Ảnh đại diện Hải (ZE8971)
Nguyễn *** Hải
27/05/1998
0386107***
Tp Hồ Chí Minh
nguyenthihai2***@gmail.com
Nữ
Cao Đức
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Độc thân
Mới tốt nghiệp/Thực tập
Tp Hồ Chí Minh
1 triệu
Dịch vụ pháp lý
Luật Kinh tế
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết