Ảnh đại diện Trinh (ZE9749)
Hoàng Ngọc *** Trinh
20/11/1989
0909391***
Tp Hồ Chí Minh
trinh201***@gmail.com
Nữ
*** Tân Bình Thành phố Hồ Chí Minh
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

7
Đại học
Độc thân
Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh
650 USD
Kế toán - Kiểm toán
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết