Ảnh đại diện Huyền (ZF0198)
Bùi *** Huyền
24/05/1996
0392743***
Hải Phòng
huyenbt.***@gmail.com
Nữ
Lê Lợi, An Dương , hải Phòng
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

3
Đại học
Độc thân
Trưởng/Phó phòng
Hải Phòng
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết